stichting voor amateurkunst en talentontwikkeling in Noord-Nederland

Hoogwoud in Oorlogsjaren

Op 4, 5 en 6 mei 2012 was de Burgemeester Hoogenboomlaan (van kerk tot kroeg) in Hoogwoud het decor voor een indrukwekkende voorstelling over de oorlogsjaren in Hoogwoud.

Ruim zestig spelers, zangers en muzikanten vertelden de kleine en grote verhalen uit de jaren ’40-’45. Toneelvereniging Schakels uit Hoogwoud wilde een bijzonder project starten rondom de oorlog. Boeiend, waardevol en bijzonder, maar over dit soort projecten moet je goed nadenken alvorens te beginnen. Er werd door het bestuur van Schakels een werkgroep opgestart. Door het voorbereidende werk van de werkgroep bleken er talloze verhalen te zijn over Hoogwoud en haar inwoners ten tijde van de oorlogsjaren. Deze verhalen werden verzameld en ondertussen werd de vorm van de voorstelling bepaald.

Na het presenteren van het plan aan de leden van Schakels was het enthousiasme groot. Natuurlijk waren er kritische vragen en blikken, maar het bestuur ging ervoor. Iedereen was zich er toen al absoluut van bewust dat ze met een heel bijzonder en ook breekbaar project zouden beginnen!

Onder leiding van regisseurs Kirsten Dijk en Heleen van Wiechen kreeg het project vorm, waarbij het absoluut van belang was dat het project mensen met elkaar zou verbinden. Jong en oud, toneelspelers van allerlei pluimage, verenigingen zoals Challenge en Hoochhoutwout, en vele individuele inwoners: we wilden een grote betrokkenheid rondom dit project creëren. Dat is gelukt!
Stichting Hoochhoutwout had verschillende publicaties met verhalen uit de periode ’40-’45, maar even zo waardevol waren nog niet eerder opgetekende verhalen van de spelers. We mochten gebruik maken van prachtige locaties aan de burgemeester Hoogeboomlaan. Wij hebben genoten van de regie en begeleiding van dit project. Het blijft fantastisch om amateurkunst te mogen verbinden met verhalen uit de geschiedenis. Bovendien waren er zoveel enthousiaste deelnemers en instellingen die ons ondersteund hebben, dat dit een bijzondere ervaring is geworden. Opdat wij niet vergeten!

Hoogwoud in Oorlogsjaren werd mede mogelijk gemaakt door: Toneelvereniging Schakels, Zanggroep Challenge, Gemeente Opmeer, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, VSB Fonds en ontzettend veel vrijwilligers.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *