stichting voor amateurkunst en talentontwikkeling in Noord-Nederland

Mannen Kom Op

2017: Er kwam een opdracht binnen. ‘Mannen Kom Op’, een hulporganisatie (gecoördineerd door de GGZ) voor slachtoffers en daders bij huiselijk geweld, wilde hun werk zichtbaarder maken. Het eerste idee was om dat te doen met gespeelde situaties waar huiselijk geweld het onderwerp was. Specifieker ging het om de rol van de man binnen deze situaties.

Amateurspelers uit Amsterdam, de Zaanstreek en Opmeer repeteerden een aantal ‘case-studies’. In een eerste stadium werden deze scènes gespeeld voor een intern publiek: medewerkers van Sociaal Wijkteams, medewerkers van de GGZ Zaanstreek-Waterland. In nagesprekken werden de casussen nog scherper gesteld, maar ook het nagesprek werd hierdoor ontwikkeld als een ‘tool’ voor de toekomst.
De situaties werden uiteindelijk opgenomen en gemonteerd door de expertise van de mannen van IJver, in de Honigfabriek Zaandam (Theatermijn). Deze filmpjes werden gebruikt voor congressen, voor interne GGD-gelegenheden, en ze zijn online gedeeld.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *